Samenwerking Cadvisual en Data Jungle

Dashboard voor vastgoedsturing voor woningcorporaties+

Vastgoed data visualisatie voor betere vastgoedsturing in combinatie met Building Lifecycle Management voor duurzaam vastgoedbeheer en optimaal rendement

SAMENWERKING OM 3D BIM DATA TE KOPPELEN AAN DASHBOARDS

Cadvisual Benelux en Data Jungle zijn de samenwerking aangegaan om 3D BIM data te koppelen aan dashboards. De analyses rondom thema’s als gebruiksoppervlakte (GO), woningwaarderingstelselberekeningen (WWS) en meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) zijn gericht op het:

  • verklaren van verschillen
  • uitvoeren van logische controles
  • verbeteren van de datakwaliteit
  • inzichtelijk maken van kosten
  • voorspellend in kaart brengen van onderhoud
  • verhogen van inzicht en aandragen van verbeterpotentieel op het vastgoedbezit

CADVISUAL BENELUX
Cadvisual biedt sinds 2004 oplossingen voor ‘Building Lifecycle Management’ waarmee zij middels 3D Bouw Informatie Modellen (BIM) de vastgoeddata doorlopend actueel houden. Open standaarden borgen het eigenaarschap, de kwaliteit en inzetbaarheid van uw data. Veel data over uw bezit wordt echter pas inzichtelijke (sturings)informatie als deze op herkenbare wijze wordt gepresenteerd; de combinatie van interactieve 3D modellen en dashboards bieden u grip op uw interne informatiemanagementprocessen en zorgt voor verhoogde datakwaliteit én betrouwbaar inzicht in uw bezit.

DE BELOFTE
Bij het beheer van vastgoed en de gebouwde omgeving zijn vele gegevensbronnen betrokken; alleen de vierkante meters van het bezit zitten vaak in al zo’n 5 tot 7 systemen; waardoor dubbelingen of juist verschillen ontstaan. Wij geloven dat het integreren van deze gegevensbronnen tot de betrouwbare ‘digital twin’ van uw bezit zal leiden. Doordachte consistente datastructuren zijn de basis om op betrouwbare wijze de jaarlijkse verschillen te verklaren, waarbij relevante afwijkingen inzichtelijk worden gemaakt middels interactieve data dashboards. Wij zorgen dat BIM de basis vormt voor thematische informatie inrichting zoals ‘gebruiksoppervlakte berekeningen’ (GO), woningwaarderingstelselberekeningen (WWS) en meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB). Ook andere vastgoedthema’s zoals EPA, duurzaamheid, circulariteit en prestatiemetingen (via IoT) kunnen zo geïntegreerd worden opgebouwd. Wij beloven niet alleen voortschrijdend inzicht in uw bezit, maar ook structurele kwaliteitsverbetering van uw vastgoeddata.

HET BEWIJS
De inzet van open informatie standaarden maakt data onafhankelijk van software producten en adviseurs; data wordt daarmee tijdloos, het kan altijd worden ingelezen door toekomstige softwaresystemen waardoor de datakwaliteit structureel verbeterd kan worden, zonder dat maatwerk softwaresystemen gebouwd hoeven te worden. We hebben deze ervaring en visie mogen inzetten bij de nieuwbouw en het vastgoedbeheer van Erasmus MC (2008-2018); ook zijn wij de adviseurs en co-auteur achter de sectorleidraad BIM (2016) en hebben wij het vastgoed datamodel van Rijksvastgoedbedrijf mee ontworpen.

Dankzij onze ervaring en de integrale benadering van bestaande vastgoeddata in combinatie met de inzet van open (BIM) informatie standaarden mag Cadvisual, onder toezicht van een top adviesbureau, de onderbouwing verzorgen voor de jaarlijkse audits door een top accountantsbureau over het bezit bij een grote woningcorporatie.

Wij leggen graag uit hoe Cadvisual en Data Jungle dat in goede samenwerking met de woningcorporatie stapsgewijs aangepakt hebben.

Bent u geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Karin Wijnen| Data Jungle

Email: karin@datajungle.nl  | WWW  www.datajungle.nl

Tel. nr: +31(0)6 22764052

Dashboard voor vastgoedsturing voor woningcorporaties+
Schuiven naar boven